Tasarımcı, Başvuru Kayıt Bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır.

Tasarımcı, Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Kimlik Belgesi”ni (TC Kimlik Numarası mutlaka olmalıdır) taranmış halini yüklemedir.

Tasarımcı, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Muvafakatname”yi doldurup onaylayacaklardır.

Tasarımcı, Kısa Özgeçmiş’ini hazırlamalıdır. Kısa Özgeçmiş en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.

Tasarımcı, Tasarım Hikayesini (proje dosyası) iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizimlerle desteklenmesi ve anlatım dilinin akıcı olmasına dikkat etmelidir. Tasarım Hikayesi, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olmalıdır.

Tasarımlar bilgisayar ortamında 3D, Adobe Illustrator veya Photoshop grafik tasarım programlarından biri ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte; EPS, Aİ, PSD formatlarından herhangi birinde zip’lenmiş olarak yüklenmelidir. Ayrıca 800×800 piksel 32bit PNG olarak da tasarım belirtilen adrese yüklenmelidir.

Yarışmacılar belgelerini “Başvuru Kayıt Formu”nun altında yer alan dosya yükleme alanı aracılığı ile yüklenmelidir.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.
 

Kişisel Bilgiler

Cinsiyeti
(gg/aa/yyyy)

Eğitim Bilgileri

(gg/aa/yyyy)

Dosyalar

Kimlik Belgesi
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
Öğrenci Belgesi
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
Muvafakatname Dosyası
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
Vesikalık Fotoğraf
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
CV Dosyası
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
Tasarım Hikayesi
dosya büyüklüğü en fazla 1 mb olmalıdır
Tasarım Dosyası
dosya büyüklüğü en fazla 5 mb olmalıdır