İhale Duyuruları

Yapım İşi için İhale İlanı

Oca 06, 2015

 

Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuk ve Gençlere Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da “Takım Ruhuyla Sağlıklı Gelişim ve Sosyal Etkileşim için 3x3 Basketbol” projesi kapsamında belirlenen 32 okula ve 4 ilçe merkezine toplam 36 adet basketbol potası için yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası 50 TL ücret karşılığında Türkiye Basketbol Federasyonu Binası, 10. Yıl Caddesi. Zeytinburnu/İSTANBUL adresinden temin edilebilir veya www.tbf.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinden incelemek mümkündür.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermesi beklenmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 23/10/2014 tarihinde, saat 14.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.tbf.org.tr  ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 23/10/2014 tarihinde, saat 14.00’da ve Abdi İpekçi Spor Salonu, 10. Yıl Caddesi. Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


GEN-0135 Yapım İşi İhale Dosyası