Sahada Ol, Sağlıklı Ol Projesi Hakkında

Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TÜBASKGEV)’in 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında başvurduğu Sahada Ol, Sağlıklı Ol-Be On Court Be Healthy’ Projesi T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. Spor ve sağlık konularında Türk basketbolunda bir ilk olma özelliği taşıyan proje, çocukları kötü alışkanlıklardan basketbol yoluyla uzak tutmayı amaçlamaktadır.

Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TÜBASKGEV)’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan projede, Litvanya ortak ülke olarak yer almaktadır. ‘Sahada Ol, Sağlıklı Ol’ Projesinde 12-16 yaşında aralığındaki 600 çocuğa ve onların ailelerine ulaşarak sivil toplum diyaloğunun artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılması projenin ana süreçlerindendir. Bu çalışmaların arasında kişisel gelişim eğitimleri, kültürel faaliyetler, karşılıklı saygı ve anlayışın geliştirilmesi yer almaktadır. Projede yer alan çocukların basketbol sporunun öne çıkan değerleri olan takım oyunu, doğru ve çabuk karar verme, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin güçlendirmeye çalışılması ve onları kötü alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı bireyler haline getirmek projenin ana amaçlarını oluşturmaktadır.

 

Proje Künyesi

Başvurulan Kurum:          T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

Hibe Sağlayıcı Makam:    Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Yürütücüsü:            Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Proje Ortağı:                    Aktyvistai

Proje İştirakçileri:             Türkiye Basketbol Federasyonu ve Litvanya Basketbol Federasyonu

Program:                          Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Süre:                                15 Ay (15.02.2016-15.05.2017)

Temel Faaliyetler

1) Hazırlık Faaliyetleri

1.1. Proje ortaklarıyla proje hazırlık toplantılarının gerçekleştirilmesi

1.2. Proje şehirleri ve gençlik spor merkezlerinin belirlenmesi

1.3. Yerel merkezlerdeki lider antrenörlerin belirlenmesi

2) Araştırma Faaliyetleri

2.1. Çocukların beslenme ve kötü alışkanlıklar hakkındaki düşünce ve görüşlerinin alınması

adına anket çalışması yapılması

2.2. Basketbolun çeşitli aktörleriyle sporun sağlık üzerindeki etkilerinin saptanması adına

derinlemesine mülakat yapılması

2.3. Çocukların beslenme ve kötü alışkanlıklar edinmeleri konularını anlama ve çözüm

önerileri geliştirme adına arama konferans ve paneller düzenlenmesi

2.4. Yapılan etkinliklerin ardında, projenin etkilerinin saptanması adına ara dönem anket

çalışması yapılması

2.5. Araştırma faaliyetlerinin raporlaması ve değerlendirilmesi

3) Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri

3.1. Proje görsellerinin hazırlanması ve sunulması

3.2. Yerel kampanyaların düzenlenmesi

4) Hedef Grup Faaliyetleri

4.1. Projede yer alacak çocuk katılımcılarının belirlenmesi

4.2.  Aile Turnuvalarının düzenlenmesi

4.3. Yerel alanlarda proje araştırmalarının yapılması

4.4. Odak grup toplantıları (workshoplar)

4.5. Yaratıcı kampanya geliştirme/uygulama

4.6. Spor çantası hazırlanması ve katılımcılara dağıtılması

4.7. Gençlik Değişim Kampı’nın düzenlenmesi

4.8. Uluslararası taraftar hareketliliklerinin gerçekleştirilmesi

5) Yaygınlaştırma ve Kapanış Faaliyetleri

5.1. Proje internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının hazırlanması

5.2. Proje el kitapçığının hazırlanması

5.3. Proje filminin oluşturulması

5.4. Proje sonuç kitapçığının hazırlanması

5.5. Kapanış konferansının düzenlenmesi